Technologisch Specialisme en Productieve Praktijk.
Twee werelden die bij elkaar moeten komen..


Maak een afspraak

Technologie

Onder de noemer Technologie worden kwesties en zakelijke geschillen samengevoegd die zijn ontstaan binnen een (proces)-technische context, vaak in de relatie Opdrachtgever-Leverancier , eventueel met derden als direct betrokkenen. Maar het betreft ook conflicten tussen leveranciers onderling zoals  bijvoorbeeld in het geval van onderaanneming en patent- of octrooi aanvechting, in binnen-en buitenland.

 Typische inhoudelijke oorzaken zijn:

  • Tegenvallers en budgetoverschrijdingen, wijzigingen- meningsverschillen over wie waar voor verantwoordelijk is
  • Uitlopen op planning en de kosten daarvan
  • Verschil in interpretatie van normen, standaards, specificaties, capaciteiten enz.
  • Maar de belangrijkste oorzaak :  Miscommunicatie

Streven naar een gerechtelijke of arbitraire uitspraak kent een lange en kostbare weg. Om materiële schade te beperken en sneller tot een resultaat te komen is Mediation een goed alternatief .

Verbeteren van de communicatie, herstellen van vertrouwen en begrip, brainstormen over oplossingen en uiteindelijk een overeengekomen actielijst om de voortgang te waarborgen: het is de taak van de Mediator dit proces te begeleiden, aan tafel.

Bouw

“We komen er samen niet meer uit en nu ligt de verbouwing ook nog zo goed als stil…”

Techniek

“Het project dreigt vast te lopen en elke dag nemen de verliezen toe”

Contact

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Neem contact op met de Mediator.