Een slapende VvE verstoort de nachtrust..

portalmediationGeen categorie

U staat er niet alleen voor; naar schatting is ruim een kwart van de VvE’s in Nederland inactief of is een ‘slapende VvE’ zoals dat heet. Het onderhoud stokt, de middelen zijn er niet, en de appartementen verliezen marktwaarde.
Ook verduurzamings-initiatieven zijn dan kansloos.
En een slapende VvE is ook nog eens tegen de wet…

Hoe zorg ik dat mijn VvE  ‘ontwaakt’?

…Ons onderlinge contact is prima
Is de relatie met uw mede-eigenaren en buren goed, dan is het eigenlijk een kwestie van initiatief nemen en samen de zaak administratief op poten zetten.  Grotere gemeenten hebben ingangen om u op weg te helpen.
Ook zijn er een flink aantal particuliere initiatieven waar u  steun kunt vinden.

Zie “Handige Links” onderaan

…Ons onderlinge contact is niet goed
Wrijving, wantrouwen, onenigheid of zelfs een regelrechte burenruzie. Zulke kwesties staan niet alleen het functioneren van de VvE in de weg,
ze verslechteren vooral uw woongenot… U bent immers buren..
Soms lukt het gewoon niet meer om er samen uit te komen.  Dan wordt het tijd om hulp in te schakelen. 

Conflict oplossen, de eerste stap
Dat hoeft niet te betekenen dat er een kostbare en tijdrovende juridische procedure in gang moet worden gezet. Sterker nog, zo’n weg naar de rechter levert een winnaar en een verliezer; niet erg bevorderlijk voor het herstel van de relatie tussen buren. 

De inzet van een Mediator is daarentegen een uitstekend alternatief om conflicten te beslechten. Samen met de betrokkenen aan tafel, de echte belangen en wensen naar boven halen en onderling erkenning vinden.
Dat is de start van een betere verstandhouding tussen de buren.
Wat is Mediation? 
Het resultaat is uiteindelijk een goede kans op het ‘ontwaken’ van de VvE.
Zet de eerste stap en neem contact op met een professionele mediator, waarvan u vermoedt dat zijn werkterrein aansluit bij de problemen die er spelen.

Het levert een vrijblijvend en verkennend gesprek op, en misschien verbetert uw nachtrust daardoor meteen al !

Handige Links

VvE mediation tegen de achtergrond van onenigheid, ontstaan bijvoorbeeld rond verbouwingen, onderhoud (MJOP) of overlast: http://portalmediation.nl

VvE mediation over ontstane kwesties rond interpretatie van bijvoorbeeld de splitsingsakte of een andere juridische context: https://fusemediation.nl

Gemeentelijke VvE Loketten:

Algemene informatie  Appartementseigenaren: